Pressmeddelande 2019

feb 4, 2019 | Press

Nu har startskottet gått för ombyggnaden av ”Nya Giraffen” etapp 1, som beräknas vara klar för invigning hösten 2019.

Giraffen har påbörjat sin ombyggnation med visionen att gå från ett köpcentrum till en socialt hållbar mötesplats med upplevelser för hela familjen.

Ombyggnationen är i full gång och huvudfokus för Etapp 1 ligger nu på att binda samman de två befintliga kundstråken med en ny, modern och trivsam kundgata som börjar och slutar i torg med serveringar som kommer ge intryck av utomhuskänsla med grönska och ljus.

Ombyggnaden innebär konkret att den inre och yttre miljön förbättras genom att skapa en mer välkomnande atmosfär, med plats för caféer, restauranger och butiker.

Exempelvis kommer inomhusytor att rustas upp med nya ytskikt på golv, tak och fasad. Toaletter och familjerum utökas. I den nya kundgatan skapas flera sittytor och sittnischer allt för att bjuda in till pauser. En mer hållbar och modern belysning adderas, likt dagsljus.

Utomhus renoveras fasaderna och dekoreras med ny fasadbeklädnad och växtlighet. Nya entréer med nya glaspartier byggs och nya skyltar sätts upp. Ett nytt och trivsamt utomhustorg skapas med nya sittplatser, belysning och möjligheter till handel och upplevelser.

Det känns otroligt roligt att vi nu är igång med ombyggnationen av Giraffen. Målet är givetvis att utveckla och lyfta platsen ännu mer och fortsätta vara Kalmarbornas och regionens självklara val säger Martina Adolfsson Nyström, Centrumchef på Giraffen.

Kalmar stad växer och stadens handelsplatser behöver spegla den tillväxten. Giraffens läge möjliggör en förlängning av utbudet i innerstaden, och fastighetsägaren ser en möjlighet att förändra platsen för att bättre möta den moderna kundens behov.

Genom att omdana ca 6 000 kvm uthyrningsbar yta, möjliggör vi en bättre planlösning som kan hantera större flöden av människor och ge plats för fler butiker och restauranger, säger Christofer Salmén, ansvarig för Alectas direktägda handelsfastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Martina Adolfsson Nyström
Centrumchef Giraffen Köpcentrum
076-634 20 31
martina.adolfssonnystrom@newsec.se

Christofer Salmén
Ansvarig Alectas handelsfastigheter
072-855 93 40
chistofer.salmen@alecta.com

Fler pressmeddelanden

Kvarteret Giraffen – rekorddag och besökstrend i dur!

Kvarteret Giraffen – rekorddag och besökstrend i dur!

Kvarteret Giraffen- rekorddag och besökstrend i dur! - Det är med stor glädje och stolthet vi kan berätta att vi under 2023 satte besöksrekord på vår handelsplats sedan Kvarteret blev till. När vi nu summerar året med drygt 6 miljoner besökare närmar vi oss de mål och...

läs mer
Laddar...