Pressmeddelande 2018

jul 14, 2018 | Press


Giraffen kliver in i framtiden

Med start under hösten kommer köpcentrumet Giraffen i Kalmar att byggas om och få ett nytt utseende, samtidigt som Systembolaget expanderar med 300 kvm. Alecta har nu tagit investeringsbeslutet för en omfattande förändring och modernisering av Giraffen.

Köpcentrumet Giraffen kommer under de närmaste åren att genomgå en större ombyggnation i syfte att skapa en modern och inbjudande handels- och mötesplats som möter ett skiftande handelsklimat och ett växande Kalmar. Investeringen syftar bland annat till att förbättra den inre och yttre miljön genom att Giraffens entréer förnyas samt passager byggs ihop och kvalitetsmässigt höjs. Detta för att skapa en öppen och välkomnande atmosfär med ett sammanhängande galleriastråk, vilket kommer att möjliggöra för nya ytor som ger plats åt god mat och dryck, spännande aktiviteter och ett avbrott för lugn i
vardagspusslet.

Under ombyggnationen kommer några av dagens hyresgäster att lämna Giraffen och nya aktörer kommer stegvis flytta in. Systembolaget är en av hyresgästerna som valt att utöka sin verksamhet och expanderar sina lokaler i Giraffen med ytterligare 300 kvm.
– Vi är stolta över att våra hyresgäster tror på utvecklingsplanerna för Giraffen. Under ombyggnaden kommer vi göra allt för att kunderna ska känna igen sig men också lära känna det nya, säger Martina Adolfsson Nyström, centrumchef.

En annan av Giraffens nuvarande hyresgäster, ICA MAXI, ser ljust på investeringsbeslutet och framtida satsningar.
– Vi på ICA MAXI har under de sista tre åren satsat och byggt om för att överträffa våra kunders önskemål och det kommer mera. I höst bygger vi om hela kassalinjen för att göra det enklare för våra kunder och inom närmaste året kommer en jättesatsning att ske gällande hållbarhet och miljö. Att utveckla vårt koncept i alla delar känns nu extra roligt då fastighetsägarna går ”all in”, säger Patrik Wiberg, ägare för ICA MAXI Giraffen.

Ägare till Giraffen är tjänstepensionsförvaltaren Alecta, som har en långsiktig ambition att utveckla fastigheten ytterligare för att på så sätt bidra till Kalmars utveckling.
– Giraffen passar väl in i Alectas fastighetsbestånd och ska visa vägen som framtidens hållbara handels- och mötesplats; en plats tillgänglig för alla, med miljövänlig och lokal profil. Vi ser spännande möjligheter att utveckla fastigheten ytterligare då en bra fastighet i längden gynnar våra kunder och ägare, säger Christofer Salmén, ansvarig för Alectas direktägda handelsfastigheter.

För ytterligare information kontakta gärna:
Martina Adolfsson Nyström
Centrumchef Giraffen Köpcentrum Ansvarig
076-634 20 31
martina.adolfssonnystrom@newsec.se

Christofer Salmén
Alectas direktägda handelsfastigheter
072-855 93 40
christofer.salmen@alecta.com

Fler pressmeddelanden

Kvarteret Giraffen – rekorddag och besökstrend i dur!

Kvarteret Giraffen – rekorddag och besökstrend i dur!

Kvarteret Giraffen- rekorddag och besökstrend i dur! - Det är med stor glädje och stolthet vi kan berätta att vi under 2023 satte besöksrekord på vår handelsplats sedan Kvarteret blev till. När vi nu summerar året med drygt 6 miljoner besökare närmar vi oss de mål och...

läs mer
Laddar...